iBobor 2015/2016 online medzinárodná informatická súťaž

28.11.2015 18:08

iBobor 2015/2016 online medzinárodná informatická súťaž Viac...

Po roku sme opäť úspešní v informatike, úspešných riešiteľov máme 7 žiakov:

  1. Adam Timko, 4.A, 90 percentil
  2. Marco Fejerčák, 7.A, 90 percentil
  3. Milan Kmecik, 7.A, 90 percentil
  4. Eduard Luca, 7.A, 90 percentil
  5. Alexandra Pravdová, 7.A, 90 percentil
  6. Miroslava Rolíková, 7.A, 90 percentil
  7. Denis Velička, 6.A, 90 percentil

GRATULUJEME  ÚSPEŚNÝM RIEŠITEĹOM!

Celkovo sa nás zúčastnilo 38 žiakov z  66 843 súťažiacich, 982 škôl. Úlohy boli oveľa ťažšie ako v posledných rokoch. V súťaži boli pojmové a logické úlohy z informatiky, matematiky, hlavolamy a úlohy z kombinatoriky. Tešíme sa na budúci rok.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022