Hviezdoslavov Kubín

06.03.2018 19:56

64.ročník Hviezdoslavovho Kubína

Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy sa uskutočnilo 6.3.2018.  Sviatok reči prišli osláviť malí aj veľkí žiaci spolu s učiteľkami SJL. Odborná porota vyzdvihla účasť a kvalitu recitátorov v prvej kategórii, pochvalne sa vyjadrila o vhodnosti výberu textov a kultivovanosti prejavu súťažiacich. Blahoželáme víťazom.

Do obvodného kola postupujú žiaci: R.Šimko, M.Očkovičová.

Vyhodnotenie školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2018

 

Kategória

Poézia                                              Próza

Meno recitátora

Meno recitátora

I.

2. – 4. roč.

1. R. Šimko

2. E. Kundrátová

3. B.Kočanová

1.neudelené

2. T. Miňová

3. E. Holingová

II.

5. – 6. roč.

1. neudelené

2.S.Robová

3.O.Maľcovský

3.A.Rončák   

1. M.Očkovičová

2. D.Sochovičová

3.neudelené

III.

7.­- 9. roč.

1. neudelené

2. A. Pravdová

3. M.Rolíková

3. M.Jusková

1.neudelené

2. N.Macejová

3.L.Šoltisová

3. N.Zábrodská

 

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022