HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

27.04.2012 07:35

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Školské kolo

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína slávnostne otvorila zástupkyňa školy Mária Krištofová. Privítala prítomných, súťažiacim popriala veľa úspechov a ostatným hodnotný umelecký zážitok.

Umiestnenie:

I. kategória - poézia:

1. miesto- neudelené

2. miesto – Nátalia Belýová, Patrik Novák

3.miesto- neudelené

Za účasť- S. Šuba, P. Vaňo

 

I. kategória- próza:

1. miesto- Emma Blizmanová

2. miesto- Matúš Matyas

3.miesto: neudelené

Za účasť M. Ferková

 

II. kategória – poézia

1.miesto- Sofia Pribulová

2.miesto – Dušan Kirner, Boris Velička

3.miesto- Alexander Kuba

Za účasť V. Tomková

 

II. kategória – próza:

1.,2.,3. miesto- neudelené

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022