Hviezdoslavov Kubín 2013

20.03.2013 20:33


 

 

Táto tradičná súťaž v prednese poézie a prózy sa uskutočnila 11. marca 2013 v priestoroch slávnostne vyzdobenej školskej knižnice.

Sviatok reči prišli osláviť malí aj veľkí, učitelia, rodičia aj  vychovávateľky so žiakmi ŠKD.

Päť člennej porote sa predstavili recitátori vo všetkých kategóriách.

Porota pozitívne hodnotila zapojenosť žiakov z logopedických tried.

Nesúťažne vystúpili aj nádejní recitátori prípravných a prvých  ročníkov.

K slávnostnej atmosfére prispeli svojím vystúpením žiaci V.A triedy, ktorí pod vedením PaedDr. A. Pekárovej nacvičili dramatizáciu rozprávky O troch prasiatkach.

Mgr. M. Krištofová, zástupkyňa RŠ,  vo svojom príhovore pripomenula 170. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny.

Hudobným vystúpením spríjemnil  popoludnie Mgr. J. Čekan.

Do obvodného kola postupujú žiaci: S. Šuba, P. Cicoň. S. Pribulová.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme!

Vyhodnotenie školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín

 

Kategória

Poézia

Meno recitátora

Autor / ukážka

I.

2. – 4. roč.

1. Peter Cicoň

2.D. Hudák

3. J. Kišš

V. Šefčík: Paparazzi

II.

5. – 7. roč.

1. Sofia Pribulová

2. D. Kirner

3. D. Knapová, B. Velička    

V. Šefčík: Biela móda

III.

8. - 9.roč.

1. neudelené

2. neudelené

3. Ž. Michalková

 
 

Próza

I.

2. – 4. roč.

1. S. Šuba

2.T. Čolák

3. N. Belýová

B. Čapková: Ako som chcel zistiť, či ma naši ešte chcú

II.

5. – 7. roč.

1. neudelené

2.A. Timko

3.neudelené

 

III.

8. - 9.roč.

neudelené

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022