Holokaust a nebezpečenstvo extrémizmu vo svete

14.11.2016 12:21

JE ĽUDSTVO DOSŤ MÚDRE NA TO, ABY NEOPAKOVALO STÁLE TIE ISTÉ CHYBY?

Poučili sme sa z bolestivej skúsenosti s vojnami, v ktorých hrala hlavnú úlohu etnicita, či vierovyznanie bojujúcich strán?  Na tieto aj iné otázky týkajúce sa holokaustu počas druhej svetovej vojny a nárastu extrémistických síl v súčasnosti sa pokúšali nájsť odpoveď žiaci našej školy 14.11.2016 počas projektového vyučovania.
Všetci sme sa rozišli s presvedčením, že ľudstvo spraví veľký krok dopredu jedine vtedy, ak idea rovnosti medzi ľuďmi a ochrany ľudskej dôstojnosti nájde pevné zakotvenie v našej spoločnosti.
Mgr.Čekan

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022