FAŠIANGY - ukončenie krásneho zimného obdobia

20.02.2015 16:53

 

Fašiangy prechádzajú do posledného dňa a je tu KARNEVAL. Škola ožila, deti sa tešili nie len na samotnú promenádu, ale aj na projektové vyučovanie v maskách. Po tretej vyučovacej hodine sa sprievod pestrofarebných a zaujímavých masiek presúval do telocvične, kde ich už vítala veselá moderátorka Sofia Pribulová  z 8.A triedy a pani učiteľka Haas. Každá trieda mala pripravené svoje miesto. Prvý tanec prerušila striga, ktorá pobehovala s metlou a chcela si zobrať so sebou aspoň jednu masku. Našťastie rýchlo odišla a karneval mohol veselo pokračovať ďalej. V každej triede bola najkrajšia maska ocenená diplomom a hodnotnou cenou. Veselá nálada a úsmev na tvári nechýbal ani pani učiteľkám. Ako prekvapenie celého karnevalu boli ceny pre naj masky pani učiteľkám, Ľubke a Katke. Atmosféra bola úžasná, deti sa veľmi tešili a odchádzali s rozjasnenými tvárami.              

Mgr. Erika Haas


 

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022