Exkurzia prvoprijímajúcich detí do výrobne hostií

03.06.2015 17:03

Dňa 3.6.2015 žiaci tretieho ročníka navštívili  výrobňu hostií v Prešove. Formou exkurzie sme si pozreli celý sled výroby chleba pre každodenné slávenie Eucharistie. Rehoľná sestra nás ochotne previedla celou výrobou od skladu múky cez zarábanie cesta, pečenie, vykrajovanie a balenie hostií až po ich expedíciu. 

Cestou sme sa zastavili na Krajskom úrade a pozreli sme si výstavu súťažných aj víťazných výtvarných prác s tematikou indických rozprávok. Zo sveta farieb sme sa vrátili do školy.   Mgr. J.Gazdová

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022