Európsky deň jazykov

23.09.2016 19:44

Už po piaty krát sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov. Oslava jazykovej rozmanitosti nám poskytuje možnosti na každoročné vymýšľanie nových zaujímavých aktivít pre žiakov ale aj učiteľov a rodičov. Už sme skúšali rozmanité európske rozprávky, tance, piesne, ilustrácie, jedlé vlajky, postery krajín, tvorili sme živú vlajku... 

Tentoraz sme sa rozhodli spojiť zábavné s užitočným a s ôsmakmi a deviatakmi sme vytvorili európsky jazykový strom. Najprv sa žiaci od p. uč. Kupskej dozvedeli niečo o histórii i súčasnosti jazykov v Európe a svoje vedomosti si overili v kvíze, a potom sme už išli na to... :-)

Ako náš jazykový strom vznikal, si môžete pozrieť vo fotogalérii a ak ste zvedaví, či sa nám podaril a chcete sa dozvedieť, ktorý jazyk je s ktorým spríbuznený, príďte od pondelka 26. septembra do vestibulu našej školy a pozrite si našu prácu :-)
Za pomoc pri tvorbe pútača ďakujeme žiakom VII.B a p.. uč Lenzovej a za rozhlasovú upútavku členkám rozhlasového krúžku pod vedením p. uč Pekárovej .
 
Foto...

Za PK jazykov Mgr. A. Puchalová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022