Európsky deň jazykov

15.12.2013 10:19

26. september -Európsky deň jazykov.

Tento deň sa oslavuje každoročne z iniciatívy Rady Európy už od roku 2001. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa v európskych krajinách konajú rôzne kultúrne podujatia, aktivity pre deti i dospelých, špeciálne televízne a rozhlasové programy a konferencie.

Na našej škole sme si tento deň pripomenuli viacerými výtvarnými a zábavno-súťažnými aktivitami, prezentáciou pre žiakov 6.-9. ročníka  a rozhlasovým okienkom. Ponúkame vám niekoľko zaujímavostí, ktoré sme sa dnes dozvedeli:

Viete, že...?

  • 01Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov – hovorí nimi 7 miliárd ľudí v 189 nezávislých štátoch.
  • 02V Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov. Väčšina európskych jazykov patrí do troch širokých skupín: germánske, románske a slovanské jazyky. 17Väčšina európskych jazykov používa latinské písmo. Niektoré slovanské jazyky používajú azbuku. Gréčtina, arménčina, gruzínčina a jidiš majú svoje vlastné písma.
  • 19Medzi najrozšírenejšie neeurópske jazyky používané na území Európy patria arabčina, čínština a hindčina. Každý z nich má svoje vlastné písmo.
  • V Londýne samotnom sa hovorí približne 300 jazykmi.

 

Kde sa pozdravíte... ?

Hello!                         ANGLICKY                Veľká Británia

Dobrý deň!               SLOVENSKY              Slovensko

Mirëdita!                   Albánsky                Albánsko

)@$XD *,>!                  BULHARSKY             Bulharsko

Dobrý den!               ČESKY                        Česko

Hej!                            DÁNSKY, ŠVÉDSKY Dánsko, Švédsko

Tere!                          ESTÓNSKY                Estónsko

Hei!                            FÍNSKY                      Fínsko

Bon jour!                   FRANCÚZSKY           Francúzsko, Belgicko,Švajčiarsko

Καλημερα!                GRÉCKY                     Grécko, Cyprus

Dobar dan!               chorvátsky           Chorvátsko, BiH

Dia dhuit!                  Írsky                        Írsko, Severné Írsko

Labas!                       litovsky                 Litva

Sveiki!                       lotyšsky                Lotyšsko

Jó napot!                   maďarsky               Maďarsko

Bonğu!                       maltsky                  Malta

Guten Tag!                nemecky                  Nemecko, Rakúsko...

God dag!                   nórsky                    Nórsko

Dzieň dobry!            poľsky                     Poľsko

Olá!                            portugalsky        Portugalsko

Bună ziua!                 rumunsky              Rumunsko

добрый день!          RUSKY                       Rusko, býv. ZSSR

Buenos dias!            španielsky            Španielsko

Buongiorno!             taliansky              Taliansko, Švajčiarsko

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022