EURÓPA V ŠKOLE

10.10.2012 19:45

 

Výsledková listina okresného kola 59.ročníka výtvarnej a multimediálnej

časti súťaže

EURÓPA V ŠKOLE

 

Do okresného kola súťaže EURÓPA V ŠKOLE bolo zaslaných 98 výtvarných prác zo ZŠ, CZUŠ a špeciálnych škôl a 7 multimediálnych prác zo ZŠ Kúpeľná, ZŠ Šrobárova.

Výtvarné práce zaslali školy : ZŠ s MŠ Kapušany, CZUŠ sv. Mikuláša, ZŠ Lesnícka, ZŠ Mirka Nešpora, ZŠ Terňa, ZŠ Lipovce, ZŠ Chmin. Nová Ves, ZŠ Šrobárova,  ZŠ Čsl.armády, ZŠ kúpeľná, ZŠ Matice slovenskej, ZŠ Široké a špeciálne triedy ZŠ Mat. slovenskej.

Zaslané výtvarné práce hodnotila odborná porota pod vedením PaedDr. Petra Mastiľáka, predsedu odbornej komisie.

 

Diplom a cenu v okresnom kole a postup do celoslovenského kola získavajú:

     ŠPECIÁLNE  TRIEDY  – Výtvarné práce

     1. Vladimír        Rijak                    III. kat.             ZŠ Matice slovenskej, Prešov

     2. Alena             Petiková                 III. kat.               ZŠ Matice slovenskej, Prešov

 

Výsledková listina okresného kola 59.ročníka výtvarnej časti súťaže

EURÓPA V ŠKOLE

Do okresného kola súťaže EURÓPA V ŠKOLE bolo zaslaných 87 výtvarných prác zo ZŠ, ZUŠ a špeciálnych škôl.

Výtvarné práce zaslali školy : Solivar Lesnícka, Bajkalská, Chmin. Nová Ves, Šrobárova, Fričovce, V.Šariš, Matice slov., Široké, Sibírska, Kapušany.

Zaslané výtvarné práce hodnotila odborná porota pod vedením PaedDr. Petra Mastiľáka, predsedu odbornej komisie.

 

     Diplom v okresnom kole  a postup na celoslovenské kolo získavajú: 

    

     ŠPECIÁLNE  ŠKOLY – Výtvarné práce

      1. Radoslav HOLEČKO                 II. kat.              ZŠ Matice slov.,Prešov

      2. Matej      PURDEŠ                    II. kat.              ZŠ Matice slov.,Prešov

Čítaj viac! Naša škola dosiahla výborné umiestnenia!

Výsledky1

Výsledky2

Výsledky3

Výsledky4

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022