Erasmus + pre žiakov 1. stupňa - príprava, rozvrh projektu

17.05.2016 11:06

 Zapojili sme sa do ďalšieho projektu Erasmus + s krajinami z Talianska, Bulharska, Rumunska a Poľska.

V tomto projekte budeme spolupracovať s materskými školami a prípravnými ročníkmi. Projekt zahŕňa tieto aktivity:

1. Na začiatku projektu - október 2016, Bulharsko bude mať za úlohu:

- Plánovanie činností, termíny, metódy hodnotenia výsledkov

- Stanovenie ukazovateľov a kritérií na hodnotenie výsledkov

- Rozdelenie zodpovedných úloh

- Jasná definícia výrobkov

- Spôsoby šírenia a zodpovednosti partnerov.

- "Kreatívne techniky pre vzdelávania a odbornej prípravy"

- Sledovanie organizáciu vzdelávania v materskej škole.

- Diskutovať o možnosti realizácie plánovaných tém: prijatie synergického modulu vzdelávania.

 

2. Vytvorenie paralelného  projektu eTwinning.

Naša škola používa tento portál už tretí rok, kde získavame kontakty z celého sveta pre medzinárodnú spoluprácu / www.etwinning.com/ zs matice slovenskej 13 / Adriana Lesigova/

 

3. téma: "Voda" - realizovaná za 3 mesiace v každej organizácii združujúca v týchto smeroch:

-Veda - experimenty, výskum, analýza, ochranu vody;

-Hudba - vytvorenie tanec "dažďovej kvapky", piesne o vode.

-Art - maľovanie, koláže "morské dno"

-Divadlo - rozvoj hrá u detí - "Cesta kvapky vody"

-Podnikanie - výstava - trh s produktmi, kde využijeme finančnú gramotnosť

- Koncert - hudobné a divadelné vystúpenia detí.

-Obrazy a prezentácia činnosti s deťmi budú  odoslané na TwinSpace.

-Komunikácia medzi deťmi cez skype pripojenia.

 

Krátkodobé školenie personálu - marec 2017, Slovensko

Predstavenie metódy Jolly Phonics

Na konci každého modulu budeme analyzovať detské úspechy, účinnosť použitých technológií, metód a techník vzdelávania detí.

-Každý partner predstavuje produkty, ktoré deti vytvoria

- Prezentácia použitých metód vzdelávania - všetkými partnermi

-Analýza výsledkov pre deti a učiteľov - všetkými partnermi

-Spôsoby šírenia úspechov

-Supervising pre pedagogickú prácu s deťmi na túto tému

-Plánovanie druhého modulu - téma: "Les"

 

5. Realizácia druhého modulu, "lesa", v smeroch identické s prvým modulom.

 

6. Krátkodobý zaškolenie obsluhy - máj 2017, Taliansko

- Pozorovať  praktickú prácu s deťmi

- Analýza dosiahnutých výsledkov detí, efektivita, účinnosť použitých technológií, metód a techník vzdelávania detí.

-Každý partner predstavuje produkty, ktoré deti vytvoria

- Prezentácia používaných metód vzdelávania - všetkými partnermi

- Analýza výsledkov - deťmi a učiteľmi

-Spôsoby šírenia úspechov - všetci partneri

-Plánovanie tretieho modulu - téma: "Zem"

 

7. Medzinárodné stretnutie - jún 2017 - Poľsko

- Analýza realizovaných aktivít pre prvý rok.

- Rozbor a hodnotenie výsledkov - deti, učitelia

- Príprava bežného účtu projektu

- Objasnenie  modelu a organizáciu konferencie.

- Zacielenie častí,  metodika, preklad do angličtiny a tlač - Bulharsko

- Popis modulu "Voda" - Slovensko

- Popis modulu "les" - Poľsko

- Popis modulu "Krajina" - Taliansko

- Popis modulu "Vzduch" – Rumunsko

 

Realizácia tretieho modulu "Krajina" v smeroch totožná s prvým a druhým modulom.


9. Krátkodobá školenie personálu - november 2017, Rumunsko
- Analýza detských úspechov, účinnosti použitých technológií, metód a techník vzdelávania detí.

-Každý partner predstavuje produkty, ktoré deti vytvorili
- Prezentácia používaných metód vzdelávania - všetci partneri
- Analýza výsledkov - pre deti i učiteľov
-Spôsoby šírenia úspechov - podľa všetkých partnerov.
-Plánovanie  štvrtého modulu "Vzduch"


10. Realizácia štvrtého modulu "vzduch" v smeroch identické s ostatnými modulmi.


11. Medzinárodné stretnutie - 02. 2018- Taliansko

 

12. Krátkodobé školenie personálu - marec 2018 – Poľsko

 

 13. Tlač vytvorenej knihy

 

 14.Prezentácia na konferencii

15. Organizácia a príprava konferencie

 16. Popularizácia nadchádzajúcej konferencii v médiách

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022