e Twinning - VII.A

04.10.2016 10:20

Program partnerstvo škôl eTwinning podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií. Do projektu sa zapojili žiaci VII.A.  Koordinátor projektu : Mgr. A. Puchalová

Viac...

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022