Dopravný deň - život je vzácnosť

15.09.2015 16:49

Pridané: 15.9.2015, Mgr. K. Oriňáková

Akcia, ktorú sme realizovali so žiakmi I. stupňa v rámci prierezovej témy Bezpečne do školy. Uskutočnili sme ju už 4. septembra, teda na samotnom začiatku školského roka, pretože  nám záleží na bezpečnosti našich žiakov počas cesty do školy aj zo školy. V rámci celodenného výletu do rekreačného objektu Marakaňa pod Bikošom sme u žiakov vytvárali tieto užitočné poznatky:

 - poznám dopravné značky a riadim sa podľa nich,

 - bezpečne chodím po chodníku a po ceste,

 - beriem ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky,

 - kultúrne sa správam v dopravných prostriedkoch,

 - viem zavolať pomoc pri dopravnej nehode,

 - pozorujem svoje okolie a viem ho vyhodnocovať z hľadiska bezpečnosti.

Okrem osvojenia si užitočných poznatkov o pravidlách cestnej premávky žiaci získali pekné zážitky z okolitej prírody a mohli sa dosýta nabažiť veselých, zábavných hier so svojimi spolužiakmi, s ktorými sa nestretli celé prázdniny.

            A ešte niečo k našim najmenším žiačikom –  prípravkárom a prvákom...Pedagogický zbor našej školy je veľmi hrdý na to, že aj v tomto školskom roku nám pribudli šikovné  a učenlivé detičky.

            Čo dodať na záver? Veľa šťastia a radostných chvíľ počas celého školského roka 2015/2016 milí žiaci...Dúfame, že cesta do našej školy bude pre vás bezpečná.

            Toto Vám želá pedagogický kolektív Základnej školy na ulici Matice slovenskej 13/A v Prešove.

 

Mgr. Katarína Oriňáková

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022