Dopravný deň - projektové vyučovanie

08.09.2013 11:22

            Piatok 6. septembra  sa žiakom  dobre išlo do školy. Na chrbtoch sa im hompáľali ľahké batohy,  iba s desiatou .Tešili sa na Dopravný deň...

V triede ich čakalo malé kino. Posadili sa a netrpezlivo čakali, čo sa bude diať. Na interaktívnej tabuli sa im prihovoril Martinko. Sledovali jeho  príbeh, ktorý bol sám na ceste. Vysvetlili si, ako sa máme správať na ceste. Potom sme sa všetci presunuli na dopravné ihrisko, kde sme sa premenili na autá a vyskúšali si to na križovatke.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022