Dopravná výchova v autoškole

01.06.2014 13:03

Autoškola  Delňa v Prešove vykonáva dopravnú výchovu žiakov prvého stupňa ZŠ už niekoľko rokov. Dňa 28.5.2014 sa žiaci II., III. a IV. ročníka zúčastnili na odbornej výuke dopravnej výchovy v tomto zariadení. Naši žiaci sa naučili bezpečne pohybovať v cestnej premávke v pozícii chodca aj cyklistu. Teoretické vedomosti si overili samostatne prostredníctvom testov, ktoré nasledovali po besede s milou pani učiteľkou z  autoškoly.  Praktické vedomosti si preverili po predchádzajúcej príprave na dopravnom ihrisku, ktoré simulovalo konkrétne dopravné situácie s chodcami a  cyklistami. Žiaci museli rýchlo reagovať na  zmeny v svetelnej signalizácii a pri vypnutí semaforov. Pozorovali jeden druhého a posudzovali svoje správanie a reakcie.  Z dopravného ihriska odchádzali spokojní a plní dojmov, o ktorých medzi sebou živo  diskutovali. Oceňujeme získavanie dopravných vedomostí v bezpečnej zóne tohto strediska.

Mgr. Ľ. Uhlárová

Späť na úvodnú stránku....

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022