DEŇ ZEME – projektové vyučovanie 2013

20.05.2013 08:21

 

Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz do roka /ak už nie častejšie/ pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého a neživého na Zemi by nás nemala napĺňať nutkaním ovládať a drancovať, ale naopak - nemým úžasom, obdivom a pokornou túžbou učiť sa od Zeme a chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov.

 „ Kto nevidí krásy prírody , nič nevidí." Táto myšlienka nás sprevádzala dňa 30.apríla 2013, kedy si žiaci 1. stupňa pripomenuli deň Zeme, deň vody. Žiaci projektovým vyučovaním podľa vopred pripraveného plánu zhromažďovali nápady ako pomôcť našej zemeguli. Prípravkárom a prváčikom  pomáhal chorý medvedík, ktorý ich upozornil na blížiace sa nebezpečenstvo  a pomohol im vytvoriť plán, akým spôsobom pomôžeme zvieratkám, aby mohli dýchať čerstvý vzduch. Starší žiaci si zase vytvorili plán, ktorý  má pomôcť  Zemi, aby sme dýchali čerstvý vzduch. Nakoniec si zostavili desatoro zdravia pre rozumného žiaka.

 

Poslednú vyučovaciu hodinu sme si nazvali ZDRAVIE HROU. V závere sme sa všetci  pochytali za ruky a symbolicky vytvorili  ochrannú sieť okolo našej Zeme a povedali sme si, že  sa budeme učiť od Zeme a chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022