Deň vody

14.04.2015 09:54

Deň vody - 1. stupeň

Stalo sa už tradíciou, že si na našej škole každoročne pripomíname  Svetový deň vody. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi  nenahraditeľná a determinuje všetky sféry života.  Mottom tohtoročného Svetového dňa vody bolo „Voda a udržateľný rozvoj“ – teda  poukázanie na prepojenie vody so všetkými oblasťami života. Na prvom stupni sme projektové vyučovanie otvorili besedou s Ing. Martou Hrešovou zo Štátnej ochrany prírody, ktorá pútavou prednáškou priblížila žiakom vodné zdroje , ich ochranu  a význam v každodennom živote. V následnej diskusii odpovedala na zvedavé žiacke otázky. Inšpirovaní a pozitívne motivovaní sme potom v triedach tvorili nadrozmerné plagáty vyzývajúce k ochrane vodných tokov. Záver patril krátkemu zhrnutiu aktivít a výstavke prác.     Mgr. B. Likeová

Deň vody - 2. stupeň

Dňa 1.4.2015 sa na našej škole uskutočnilo projektové vyučovanie ku Dňu vody. Týmto dňom sme chceli upozorniť na vážnosť danej témy, pretože bez vody by život na Zemi nebol možný.

O význame a dôležitosti vody nám prišla porozprávať Ing. Marta Hrešová z RCOP Prešov. O tom, ako sa voda z prírody dostáva k nám do domácností, sme sa dozvedeli z videa, čo obohatilo teoretické vedomosti žiakov. K prírode patrí aj pohyb, ktorý sme si užili pri súťažiach, žiaci skúšali vypiť vodu pomocou slamky v čo najkratšom čase, štafetu s plným pohárom vody a iné. Obohacujúcim príspevkom bola názorná ukážka starostlivosti o ovocné stromy, ktorú nám predviedol p. Peter Švidroň.   Mgr. V. Lenz

 

Foto...

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022