Deň vody na 1. stupni

23.03.2014 20:11

vody

 
Žiaci prípravného a prvého ročníka si Svetový deň vody 2014 pripomenuli nielen modrým oblečením ale i interaktívnou prezentáciou, v rámci ktorej sa dozvedeli základné informácie o vode, o kolobehu vody v prírode, o živočíchoch a rastlinách žijúcich v blízkosti vodných tokov i o hrozivých dôsledkoch  znečistenia  vody a vodných zdrojov a potrebe ich ochrany. V závere interaktívnej hodiny  vyjadrili  žiaci svoje dojmy i novozískané poznatky prostredníctvom výtvarných prác.                                                                                            Mgr. Likeová

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022