Deň v prírode

11.09.2014 19:07

Dňa 4. a  5. septembra sa žiaci I. stupňa zúčastnili dvoch podnetných akcií, ktoré sa niesli v znamení pohybových aktivít v prírode.

Prvý deň mal názov  Deň v prírode - život je vzácnosť. Deti spoznávali rekreačné možnosti okolia našej školy a nenáročnou vychádzkou si zisťovali, ako je možné tráviť voľný čas – najlepšie v kruhu svojich nových aj tých, už poznaných kamarátov. A samozrejme v peknom a bezpečnom prostredí, ktoré dôverne poznáme.

Po príchode do školy už na deti čakali študentky strednej zdravotníckej školy, aby predviedli ako sa máme správať v situáciách, v ktorých ide o tú najcennejšiu vec – ľudské zdravie. To, ako poskytovať prvú pomoc v kritických situáciách nezvládnu ani mnohí dospelí. Žiaci našej školy, už aj tí najmladší si s týmto hravo poradili. Spoznali spôsoby účinnej pomoci človeku v kritických situáciách ohrozujúcich život. Naučili sa ako s istotou fixovať poranené končatiny, ako sa správať, keď sa človek zle cíti, alebo ho uštipne nebezpečný hmyz, či had. S istotou sa dovolajú na to správne telefónne číslo, ak zistia, že niečo nie je v poriadku. Odmerali si telesnú teplotu a tí starší aj krvný tlak. Vedia uložiť človeka v bezvedomí do stabilizovanej polohy. A TO VERU NEDOKÁŽE KAŽDÝ!

Týmto by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať študentkám, že nám to všetko umožnili a ukázali. Dúfame, že k nám ešte prídu a všetko nám pekne zopakujú, lebo ak chceme niečo dobre vedieť, tak si to musíme opakovať.

Druhá akcia, ktorá sa konala 5. septembra,  má  už tradičný nádych. Dopravný deň. Opäť vonku a opäť so svojimi kamarátmi. Počasie nám prialo, tak sme to naplno využili. Deti si opätovne pripomenuli ako sa  majú bezpečne správať pri prechode cez cestu, cez železničné priecestie. Pripomenuli sme si, čo sa chodcom snažia povedať  dopravné značky, aká farba na semafore nám dovolí bezpečne prejsť cez cestu a veľa ďalších, vekom žiakov podmienených poznatkov. Na dopravnom ihrisku sa deti aj dosýta vybehali a pohrali. Nám učiteľom, ktorí sme sa na tejto akcii podieľali neostáva nič iné, iba konštatovať, že aj tento školský rok budeme učiť  a vychovávať veľmi šikovných žiakov. Sme radi, že je ich na našej škole tak veľa.

Mgr. Katarína Oriňáková

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022