Deň Prešovského kraja

28.10.2017 06:00
Viete, ktorý kraj Slovenska je najkrajší? No predsa ten náš... 
V rámci hodín Výchova umením žiaci IX.A prijali pozvanie na návštevu budovy Úradu PSK, aby presvedčili nielen o krásach Prešovského kraja, ale aj o zručnosti jeho obyvateľov. 
Po úvodnom bohatom kultúrnom programe sme svoju pozornosť zamerali na stánky remesiel - tkanie na krosnách, výrobky z kože, bábiky zo šúpolia, maľovanie na hodváb, majstra rezbára, šperky z drôtu, reštaurovanie, výrobu marionet, paličkovanie, ale aj prezentáciu cukrárskych výrobkov, či výrobkov z medu. 
Škoda len, že času bolo málo...možno sa o rok vrátime už ako stredoškoláci.
 
Pridané: 6. 10. 2017, Mgr. A. Puchalová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022