Dejepis bez učebníc

09.05.2014 19:15

Prvá dekáda mája sa nesie v znamení spomienok  na  ukončenie 2. svetovej vojny. Žiaci 5.-7. ročníkov si pripomenuli nezmyselné prenasledovanie a zabíjanie Židov a Holokaust priamo v Židovskej ortodoxnej synagóge 9.5.2014 spolu s učiteľkami M.Režnickou, A.Pekárovou a M.Kľučárovou. Pred synagógou sa z Pamätníka martýrov holokaustu dozvedeli, že od marca 1942 do mája 1945 zahynulo v transportoch a koncentračných táboroch asi 6 400 Židov z Prešova. Pamätník je pietnou spomienkou na tých, ktorí v neľudskej dobe trpeli a ako nevinní zomierali. Sprievodkyňa v interiéri synagógy vyrozprávala žiakom cestu židovského dieťaťa od narodenia cez dospelosť až po obradné pohrebné zvyky pri jeho odchode zo sveta. Žiakov uchvátil impozantný interiér vyzdobený bohatými nástennými ornamentálnymi maľbami od Andreja Grazla, aj prehliadka múzea  s expozíciou judaík z Barkányovej zbierky. Aké prosté spojenie minulosti so súčasnosťou a spojenie života so školou. Dejepis, geografia,výtvarná výchova, občianska výchova a etická výchova sa takto zaujímavo dotkla nielen myslí, ale aj sŕdc zúčastnených. Žiaci odchádzali z múzea s myšlienkou, že ľudia už nikdy nesmú páchať zločiny na ľuďoch.                               M.Režnická

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022