Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!

26.11.2014 12:34

11. ročník celoslovenskej      čitateľskej súťaže
Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!

Milí kamaráti!

Boli ste už v Načisto obrátenej krajine? Nie? Poďte s Osmijankom a s Osmidunčom. Veď, kto by nemal rád rozprávky? Každý vie, že v rozprávkach je všetko 3-krát, no sú aj také, ktoré sú výnimočné. Osmijankove rozprávky sú spomedzi slovenských rozprávok najvýnimočnejšie. Najdôležitejším číslom v nich je osem. A o čo v tých rozprávkach ide? O hodnotu priateľstva, ktoré je medzi ľuďmi veľmi dôležité. Osmijanko má už pekných pár rôčkov, ale veríme, že si nájde cestu aj k vám.

Čítanie s Osmijankom odštartovalo už svoj 11. ročník. Aj naši čitatelia v 5. – 6. ročníku sa postavili na štart. V súťažných zošitoch budú riešiť literárne hádanky, zoznámia sa s peknými knižkami a tvorivé aktivity im budú pomáhať pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti. Zapojením do súťaže majú žiaci možnosť čítať hodnotnú detskú literatúru a rozšíriť si „čitateľské obzory“, obohatiť slovnú zásobu, spoznávať knihy i autorov aj súčasnej tvorby pre deti a mládež.

Odpovede na súťažné otázky budú zasielané do konca apríla 2015. Triedne kolektívy súťažia o knižné poukážky a víťazný kolektív získa celodenný zájazd.

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022