Čítajte viac...

11.05.2015 22:47

Jolly Learning je špičkovým detským vzdelávacím vydavateľom vo Veľkej Británii. Chris Jolly, je cieľavedomý muž, ktorý spoločnosť Jolly Learning založil v roku 1987, kedy na samotnom začiatku vydával hry na čítanie. Prvú časť Jolly Phonics vydal v roku 1992. So Sue Lloyd, autorkou metódy Jolly Phonics sa prvý krát stretol na malej konferencii v roku 1989, kde mu vysvetlila aké výborné výsledky s učením čítania má, ale bohužiaľ  nenašla nikoho, kto by bol ochotný ju počúvať. Počas ďalších dvoch rokov, Chris túto jej myšlienku skúšal, a tak vznikla The Phonics Handbook. Veľkým šťastím bolo prezentovanie knihy v TV programe UK breakfast, vďaka ktorému Jolly Phonics metóda získala fantastický štart.
Jolly Learning vyvinula materiál pre školy a na doma, ktorý sa využíva vo viac ako 100 krajinách sveta.
Chrisovým cieľom bolo od samého začiatku rozšíriť Sueinu myšlienku po celom svete. Krátko na to, ako sa vydala The Phonics Handbook, sa iniciatívne pustil do vytvorenia špeciálnej skupiny v USA, čo mu umožnilo adaptovať Jolly Phonics produkty na tomto trhu. Od svojho založenia, sa program stal známym po celom svete a dnes nájdete veľa krajín, v ktorých väčšina detí sa učí čítať a písať metódou Jolly Phonics.

Dnes spoločnosť Jolly Learning ponúka tri programy: Jolly Phonics, Jolly Grammar a Jolly Music.

Na základe úspechu Jolly Phonics, Jolly Grammar bola predstavená ako štrukturovaný gramatický program, ktorý je pokračovaním, pre deti, ktoré sa začali učiť metódou Jolly Phonics. Jolly Music, bol takisto vyvinutý program na systematické učenie sa hudby, ktorý vychádza z princípov maďarského hudobného pedagóga Kodalyho. Úspech a marketing týchto všetkých programov,  preslávil Chrisa vo viac ako 40 krajinách sveta.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022