Činnosť v ŠKD

24.11.2011 11:41

Činnoť ŠKD je zameraná na:

1. Odpočinkovo – rekreačnú činnosť:

 • Pravidelný denný pobyt vonku
 • Hry, súťaže, kvízy, hlavolamy, hádanky
 • Spoločenské hry, stavebnice, hračky
 • Čítanie rozprávok, videorozprávky
 • Relaxačné cvičenia

2. Záujmovú činnosť:

 • Športová
 • Dopravná
 • Esteticko – výchovná
 • Prírodovedná
 • Vlastivedná
 • Pracovnotechnická
 • Spoločenská

3. Prípravu na vyučovanie:

 • Samostatnosť a správnosť pri vypracovaní domácich úloh
 • Upevňovanie učiva formou didaktických hier
 • Pravopisné cvičenia hravým čítaním
 • Individuálna starostlivosť a pomoc slabším žiakom
 • Tvorivé činnosti

Tradičné a zaujímavé podujatia:

 • Šarkaniáda
 • Spievaj že si spievaj
 • Stretnutie s p. Sajdákovou – aranžérkou a drôtikárkou
 • Mikulášska besiedka
 • Vianočné aranžovanie
 • Novoročný karneval

Súťaže o vedomostiach a talente:

 • Moje mesto Prešov
 • Horúce kreslo – Milionár
 • Dopravný semafor
 • Kniha je môj priateľ
 • Veľkonočné maľované vajce
 • Deň Zeme
 • MDD – rozprávkové rekordy

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022