Cieľ činnosti ŠKD

24.11.2011 11:40

Cieľom činnosti ŠKD je viesť deti k aktívnemu a správnemu využívaniu voľného času, k ochrane prírody a starostlivosti o životné prostredie, láske k vlasti a jej hitórii, k bezpečnému správaniu na cestách a tým predchádzať dopravným nehodám.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022