Chrípka - príznaky

14.02.2014 16:10

Chrípka

 

 

Je infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva rýchlo sa šíriaci a premenlivý vírus. Prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Nástup chrípky je náhly, z plného zdravia. 

Prameň nákazy: chorý človek 

Cesta prenosu:

vzdušnou cestou kvapôčkovou infekciou - kýchaním, kašľaním, hovorením

priamym kontaktom - podávaním rúk alebo bozkávaním

nepriamy prenos - kontaminovanými rukami a predmetmi 

Príznaky:

  zimnica, bolesti hlavy, teplota stúpa na 39 -  40°C. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania v hrdle. Ku klinickým príznakom dochádza za 1 až 3 dni od infikovania sa. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky po 3-5 dňoch odoznejú. K úplnému uzdraveniu obvykle dôjde do 2-4 týždňov od prvých príznakov. 

Chrípka

Nástup: náhle z plného zdravia                      

Bolesť hlavy: intenzívna

Bolesť svalov: intenzívna

Únava: intenzívna

Dĺžka ochorenia: 6 - 7 dní

Horúčka: 38 °C a viac

Prechladnutie

Nástup: postupný

Bolesť hlavy: mierna

Bolesť svalov: mierna

Únava: mierna

Dĺžka ochorenia: 3 – 4 dni

Horúčka: bez horúčky alebo zvýšená teplota, ktorá zvyčajne nepresiahne 38 °C

Prevencia

 • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí sú chorí
 • Vyhýbať sa davom ľudí alebo masovým zhromaždeniam
 • Nechytať si oči, nos ani ústa

      Umývanie rúk :

 • chráni pred infekciou
 • ruky si často umývajte mydlom a vodou najmä po kašľaní a kýchaní
 • účinné môžu byť aj čistiace prostriedky na ruky s obsahom alkoholu
 • umývanie by malo trvať minimálne 20 sekúnd

Správna respiračná hygiena:

 • chráni ostatných pred expozíciou infekčným výlučkom z nosa a úst: pri kašlaní kýchaní prekrývať ústa a nos vreckovkou. Ak to nie je možné, nezakrývať si ústa a nos rukami, ale kašlať a kýchať radšej do ramena – vreckovka sa má hneď po použití zahodiť do nádoby na odpadky
 • časté čistenie tvrdých povrchov, ako sú kľučky na dverách s použitím bežných čistiacich prostriedkov

Nešpecifické opatrenia

zvyšovanie odolnosti organizmu: 

                  

- prísunom vitamínov            - otužovaním                     - cvičením

Postup v prípade ochorenia

 • Nechodiť do práce, školy a nevybavovať bežné povinnosti, ale zostaľ doma. Pomôžete tak ostatným, aby od vás neochoreli
 • Dodržiavajte vzdialenosť od ostatných ľudí, aby neochoreli
 • Kontaktujte svojho lekára telefonicky a dohodnite sa na ďalšom postupe

Odporúčania

 • Zostať ležať v teple a pokoji
 • Dostatočný prísun tekutín 2 – 3 l čaju alebo ovocných štiav
 • Prísun vitamínov
 • Nefajčiť

Očkovanie

 • kedykoľvek počas jesenných aj zimných mesiacov, optimálne v priebehu októbra a novembra, t. j. pred začiatkom zvýšenej aktivity chrípky
 • ochranný efekt nastupuje po 10 - 14 dňoch, efekt očkovania teda možno očakávať aj tesne pred vypuknutím epidémie
 • očkovanie nie je kontraindikované ani počas prebiehajúcej epidémie

Čo má človek robiť v chrípkovom období

Zdravý človek má:

 • dodržiavať zdravý životný štýl 
 • častý pobyt na čerstvom vzduchu 
 • dodržiavať pitný režim 
 • často vetrať v domácnosti či v práci 
 • dbať na dostatočný príjem vitamínov /najlepšie v prirodzenej forme (ovocie, zelenina) 
 • nenavštevovať priestory s veľkým množstvom ľudí 
 • vyhýbať sa preplneným miestnostiam, dopravným prostriedkom 
 • skontrolovať lekárničku (doplniť lieky proti teplote, kašľu, nádche, dezinfekčný prostriedok na  ruky) ale aj jednorázové vreckovky 
 • často si umývať ruky, hlavne pred jedlom a po príchode z preplnených priestorov 
 • zvážiť návštevy osôb s oslabenou imunitou, novorodencov a malých detí, osôb v nemocnici, domovoch dôchodcov apod.

Ak sa prejavia prvé príznaky ochorenia:

 • opustiť pracovisko alebo školu, lebo na začiatku ochorenia sa vylučuje najviac vírusov 
 • často vetrať
 • ostať v posteli niekoľko dní, vyležať ochorenie je veľmi dôležité (nielen že sa neroznáša  ochorenie, zabraňuje sa tak zoslabnutiu organizmu a predchádza sa prípadným komplikáciám, ako je prechod infekcie do pľúc, stredoušia, nosových dutín a pod.)
 • v žiadnom prípade v čase, keď sa začína cítiť zle – nenavštevovať chorých v nemocniciach, rodiny so staršími osobami, chronicky chorými osobami, novorodencov ....
 • kýchať a kašlať do jednorázovej vreckovky, keď sa nestihne do rukáva, následne si umyť ruky
 • hygiena rúk je v tejto dobe zvlášť dôležitá

 

 

Chrípka

 

Aká je to choroba?

Chrípka je infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva rýchlo sa šíriaci a premenlivý vírus. Prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Nástup chrípky je náhly, z plného zdravia. Často začína zimnicou, triaškou, bolesťami hlavy a prudko stúpajúcou teplotou na 39 – 40ºC. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, pocit sucha a škriabania v hrdle, nádcha začína 1-2 dni po začiatku ochorenia. Ku klinickým príznakom dochádza už v priebehu 1 až 3 dní od infikovania sa. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky po 3 - 5 dňoch odoznejú, k úplnému uzdraveniu dochádza po 2 až 4 týždňoch. Najčastejšie komplikácie chrípky sú zápal priedušiek, zápal stredného ucha, prínosových dutín a zápal pľúc. Komplikácie často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici a u vysoko rizikových osôb (starých ľudí a ľudí trpiacich na chronické ochorenie srdca) môžu spôsobiť až ohrozenie života.

 

Aká je liečba?

Chrípka sa nelieči, len sa miernia príznaky. Nevyhnutný je pokoj na lôžku, odporúčajú sú lieky na tlmenie bolesti hlavy, svalov a zníženie teploty a dostatočný príjem tekutín. Jestvujú však lieky – antivirotiká, ktoré obmedzujú a zastavujú rozmnožovanie vírusu v dýchacích cestách, avšak tie sa využívajú len vo výnimočných prípadoch najmä kvôli nežiadúcim účinkom.

 

Ako sa chrípka diagnostikuje?

Mnoho ľudí si mýli chrípku s prechladnutím, avšak chrípka je väčšinou vážne celkové ochorenie. Lekár zvyčajne určuje diagnózu na základe klinických príznakov. Rozlíšiť chrípku od iných respiračných infekcií na základe príznakov však nie je jednoduché. Počas epidémie 60 – 70% pacientov s jasnými príznakmi chrípke podobného ochorenia má vlastne chrípku, zostatok môže trpieť na inú vírusovú infekciu. Potvrdiť vírus chrípky umožňujú laboratórne testy z výterov hrdla alebo nosa. Taktiež je možné dokázať vzostup protilátok v krvi. Laboratórne testy sa však nerobia u každého chorého.

 

Aké sú príznaky bežného prechladnutia?

Prechladnutie začína kýchaním a nádchou, slzia oči, chorý má pocit bolesti hrdla. Teplota, zvyčajne do 38 st. sa objavuje 1-2 dni po začiatku nádchy. Ochorenie je obmedzené na horné dýchacie cesty, bez celkových príznakov. Príznaky bežného prechladnutia trvajú kratšie a komplikácie ako zápal pľúc sa vyskytujú zriedka. K úplnému uzdraveniu dochádza rýchlejšie.

 

Ako dlho je človek nákazlivý?

Obdobie nákazlivosti, teda obdobie kedy sa od chorého na chrípku môžu nakaziť ľudia v jeho okolí je 3 – 5 dní od vzniku príznakov u dospelých a do 7 dní u malých detí.

 

Ktoré skupiny sú najrizikovejšie?

Z hľadiska získania chrípkovej infekcie sú rizikovou skupinou osoby so zníženou imunitou a deti predškolského veku. Z hľadiska závažnosti priebehu ochorenia sú to osoby s rôznymi chronickými ochoreniami, napr. kardiovaskulárneho systému, metabolickými ochoreniami a chronickými ochoreniami dýchacích ciest. Čo sa týka možných komplikácií chrípky, ďalšou rizikovou skupinou je staršia populácia.

 

Ako sa chrániť pred chrípkou?

Prevencia vzniku a šírenia chrípky a chrípke podobných ochorení sa zameriava na zabránenie prenosu vírusov z chorého na zdravého človeka, ako aj na posilnenie celkovej odolnosti organizmu. Je preto potrebné udržiavať sa stále v dobrej fyzickej kondícii najmä správnou životosprávou, dopriať si dostatočnú pohybovú aktivitu (každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, cvičenie), otužovanie organizmu. Ďalej je to (najmä v chladnom období) vhodné obliekanie, ktoré môže zabrániť prechladnutiu. Keďže sa chrípka prenáša vzduchom dôležité je časté účinné vetranie miestností najmä v školách, škôlkach, upratovanie navlhko. V čase epidémie chrípky je rozumné vyhýbať sa podujatiam, kde je veľká koncentrácia ľudí (kiná, divadlá, diskotéky a pod.). Z hľadiska ďalšieho šírenia infekcie je veľmi dôležité obmedzenie  kontaktu s ostatnými ľuďmi počas trvania príznakov ochorenia. Chorí by mali používať papierové vreckovky jednorazovo, po použití ich zahodiť a umyť si ruky.

Najefektívnejšou ochranou pred chrípkou je však očkovanie.

Očkovanie

Prečo by sme sa mali očkovať?

Očkovaním sa vytvárajú v tele očkovaného špecifické ochranné protilátky, ktoré zabraňujú vzniku ochorenia, prípadne zmierňujú jeho priebeh a znižujú nepriaznivé dôsledky chrípky. Očkovacie látky proti chrípke sa od ostatných očkovacích látok odlišujú tým, že ich zloženie sa každoročne mení podľa aktuálnych kmeňov vírusu chrípky cirkulujúcich v predchádzajúcej sezóne, preto je potrebné očkovanie podstúpiť každoročne, čo je do istej miery nevýhoda oproti iným očkovacím látkam, kde sa preočkováva napr. raz za niekoľko rokov. Očkovacie látky proti chrípke v sezóne 2012-2013 obsahujú antigény troch kmeňov vírusu chrípky:

·         A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus;

·         A/Victoria/361/2011 (H3N2)-like virus;

·         B/Wisconsin/1/2010-likevirus
 

Kto by sa mal dať zaočkovať?

Vakcínu proti chrípke je možné podať každej osobe (okrem kontraindikovaných osôb uvedených v príbalovom letáku vakcíny), ktorá chce znížiť pravdepodobnosť infikovania sa vírusom chrípky. Očkovanie sa odporúča osobám vo vysokom riziku nákazy. Táto skupina zahŕňa osoby 59 ročné a staršie, dispenzarizovaných pacientov (bez ohľadu na vek) s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, metabolickými, obličkovými a imunitnými poruchami. Očkovanie sa taktiež odporúča zdravotníckym pracovníkom, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom, ako aj osobám umiestneným v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách a ústavoch sociálnej starostlivosti a osobám žijúcim v kolektívnych zariadeniach (napr. študenti na internátoch).

 

Môžu aj iné vírusy zapríčiniť podobné ochorenie?

Okrem vírusu chrípky môžu ochorenie podobné chrípke zapríčiniť aj iné patogény: Rhinovírusy, RS vírusy, adenovírusy a vírusy parachrípky.

 

Ako sa prenáša chrípka?

Vírus sa prenáša kvapôčkovou infekciou pri kašľaní a kýchaní. Vírus infikuje bunky sliznice dýchacieho traktu a v týchto bunkách sa rozmnožuje po 4 – 6 hodinách. Z napadnutej bunky sa uvoľňuje niekoľko tisíc vírusov, ktoré infikujú ďalšie bunky a pri kašľaní a kýchaní sa dostávajú do ovzdušia.

 

Ako sa chrípka lieči?

Ako viacero vírusových ochorení, chrípka sa musí vyležať. Odporúčané sú lieky na tlmenie bolesti hlavy,  svalov a zníženie teploty. V niektorých krajinách sú dostupné na liečenie chrípky typu A antivirotiká amantadine a rimantadine: oba sú rovnako efektívne, ale amantadine môže mať neurologické a rimatadine gastrointestinálne nepriaznivé účinky. Okrem toho veľmi často vzniká rezistencia na oba lieky.
Inhibítory neuraminidázy pod názvom Relenza (inhalačná forma) a Tamiflu (tabletková forma) sú pomerne novými liekmi proti chrípke dostupnými aj u nás; sú zamerané na liečenie základnej príčiny ochorenia, zabraňujú rozmnožovaniu vírusu chrípky v dýchacích cestách. Široké, dlhodobé a nekontrolované podávanie antivirotík však môže viesť ku vzniku rezistencie a rýchlejším antigénnym zmenám vírusu chrípky. Antibiotiká na chrípku neúčinkujú.

 

Zdroj: www.ruvzpo.sk

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022