Chemická olypmpiáda

14.02.2012 21:07

Dňa 10.2.2012 sa uskutočnilo školské kolo chemickej olypiády. Riešiteľmi boli: Š. Sinaj, T. Zákutný, R. Hatala. Úspešní riešitelia postupujú do obvodového kola.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022