Chcete vidieť dravce? My sme ich videli naživo.

11.09.2014 19:02

         

Dňa 9. septembra  sme mali akciu  zameranú na ekológiu, ochranu i poznanie prírody. Tento vyučovací program zaujme aj učiteľa. Po pravde: kde uvidíte supa s trojmetrovým rozpätím krídel? Kde zbadáte útočiť sokola?

Spoločnosť českých sokoliarov Zeyferus predvádza, ako dravce voľne lietajú a lovia. Chce divákom predviesť krásu letu dravých vtákov.

Pútavý, vecný a vtipný výklad organizátorov bol zameraný na ochranu prírody. Nielen žiaci, aj okoloidúci sa mohli pokochať útočnými letmi dravých vtákov na pohyblivé makety zvierat. Orol loví  líšku, sokol škovránka, sokol zajaca, sokol bažanta, inteligentný karančo si sám  nájde mäso a to priamo nad hlavami divákov ... Počas letových ukážok prebiehalo súťaženie divákov o rôzne ceny. Mohli získať luxusné kalendáre, kvartetá, pexesá, magnetky atď. A bola aj  možnosť privolať si dravca na ruku . Pri letoch žiaci videli aj útoky dravcov na atrapy zvierat ťahané navijakom.  

Na pokyny sokoliarov poslušne čakali : výr veľký, najväčšia naša sova, sokol rároh , sokol poľovnícky , karančo behal pešo a vyhľadával ukryté mäso, sova lesná sadala tichým letom na ruku, sokol sťahovavý, orol skalný, sup hôrny lietali  tesne okolo malých divákov.

To všetko pod vedením dobre fungujúceho tímu, ktorý nám priblížil jeden z najstarších spôsobov lovu – sokoliarstvo.                                           Mgr. M. Krištofová

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022