Cesta do tmy (The dark Trip)

07.12.2015 17:22

Cesta do tmy  (The dark Trip)

spravidla evokuje  strach a obavy... je tajomná, s nádychom očakávania. Čoho však? Herec Martin Žák túto cestu podstúpil  a v takmer dvojhodinovej divadelnej autentickej výpovedi rozprával, aká šmykľavá je cesta k drogám a aký ťažký je návrat do normálneho života. Aké nešťastie, bolesť, strata blízkych aj seba samého sprevádzajú mladého človeka, ktorý prepadne falošnému volaniu a falošnému prísľubu  rýchleho šťastia s extázou. V pondelok 9.11.2015 sa žiaci deviateho ročníka s PaedDr. Pekárovou, Mgr.Režnickou a Mgr.Paličkovou zúčastnili v Kine Scala cestovania životom  s jedným hercom v jeho modernom  javiskovom  vystúpení  kombinovanom  s pôsobivou  videoprojekciou. Betónová  Petržalka, skupina  rovesníkov, láska, párty, drogy... rýchla cesta do tmy. Návrat je vec rozhodnutia. My  veríme, že naši žiaci takúto dilemu nebudú musieť nikdy riešiť.
PaedDr.A.Pekárová,  Mgr.M.Režnická

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022