Červené stužky

06.12.2020 20:14

Červené stužky

Tento školský rok sa koná už štrnásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá prebieha od  2. septembra  a vyvrcholí 1. decembra  – na Svetový deň boja proti AIDS. Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. 

Aj dnes červenými stužkami pripnutými na  odev vyjadrujeme svoju solidaritu ľuďom, ktorí sú postihnutí touto chorobou. 

Červená stužka - symbol nádeje na plnohodnotný život napriek bolesti a utrpeniu. 

Pridané: 1.12.2020, Mgr. Ivana Melník Bačková, Mgr. Martina Šlosáriková

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022