Červené stužky

24.11.2016 14:07

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.  Preto sme sa aj tento rok zúčastnili tohto zaujímavého projektu. Hlavným zameraním kampane Červené stužky je na mladého človeka, na poskytnutie a zvýšenie odborných vedomostí o HIV/AIDS, ktoré kampaň považuje za najúčinnejší prostriedok prevencie – boja proti AIDS.

Naša škola v tomto školskom roku zorganizovala besedu s pánom Remperom z organizácie Slovensko bez drog na tému duševné zdravie a závislosti. Efekt akcie sme podporili pútavou rozhlasovou reláciou a rozdávaním červených stužiek, čím sme vyjadrili podporu tejto kampani. Deti veľmi rady informovali  o tejto problematike aj tých, ktorí doposiaľ nepoznali význam symbolu červených stužiek.

Splnili sme cieľ akcie, ktorým bolo motivovať mladých ľudí k rozšíreniu si vedomostí o HAIV/AIDS a k zamysleniu sa nad problematikou. Ide o prevenciu nežiaducich javov v správaní žiakov pri efekte napodobňovania rovesníkov v nevhodnom správaní a podliehaniu tlaku skupiny pri nevhodnom riešení konfliktov, nerešpektovaní autorít, ....

Prostredníctvom poskytnutých informácií vedieme mladých ľudí k zodpovednému správaniu, spôsobu ako sa chrániť, tiež aj to na koho sa obrátiť v prípade problémov.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022