Červené stužky

16.01.2015 21:50

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka  každého z nás. Preto sa naša škola už tretí rok zapojila do celosvetovej kampane Červené stužky. Keďže najúčinnejší prostriedok boja proti tejto chorobe sú odborné vedomosti o HIV a AIDS, ponúkli sme rôzne aktivity ako odborná beseda a prednáška s touto problematikou, premietanie filmu Medzi nimi a nosenie červených stužiek. Žiakov táto akcia zaujala, mali veľa zaujímavých otázok k danej téme. Mgr. V. Lenz

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022