Červené stužky

18.12.2013 18:08

Červené stužky 

    AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka  každého z nás. Naša škola sa dňa 3.12.2013 zapojila do celosvetovej kampane Červené stužky. Keďže najúčinnejší prostriedok boja proti tejto chorobe sú odborné vedomosti o HIV a AIDS, ponúkli sme našim žiakom rôzne aktivity. Zaujala ich beseda a odborná prednáška s touto problematikou. So záujmom si pozreli  film  Anjeli a nakoniec sme si pripli červené stužky. Žiaci mali veľa zaujímavých otázok k danej téme a určite sa do tejto kampane  zapojíme aj na budúci rok.                                                                                                                                 Mgr. Vladimír Lenz

Foto...

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022