Červené stužky

30.11.2012 10:18

Červené stužky

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej kampane "červené stužky", ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.

Pri príležitosti medzinárodného dňa boja proti HIV sa dňa 30.11.2012 uskutočnila prednáška o víruse HIV a ochoreniu AIDS, pre žiakov 7.,8.,9. ročníka. Prednáška priniesla mnoho zaujímavých informácií o prenose ochorenia, výskyte ochorenia vo svete, prevencii ochorenia.  Na záver prednášky žiaci prijali červené stužky ako symbol podpory boja proti ochoreniu AIDS.

Súčasne sa realizovala prednáška p. psychologičky o rizikách obchodovania s ľuďmi.

 

Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie VISUAL AIDS v New Yourku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Odporúčame nosiť tieto stužky v čase od 26. novembra do 1. decembra.

foto z akcie

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022