Boli sme v knižnici pozrieť nielen knihy....

10.03.2016 18:56

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity našim žiakom umožnila 10.3.2016 prístup na svoje  špecializované pracoviská, ktorými sú: študovňa publikačnej činnosti, multimediálno-databázová študovňa a archív. Množstvo informácií o prístupe ku knihám poskytla odborná referentka. Ukázala žiakom systémovú prácu všetkých oddelení, online katalóg, spôsob objednávania a požičiavania kníh. Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka výberu výtvarných diel prešovských akademických maliarov a čas strávený v knižnici nadobudol ďalší estetický rozmer.  Návšteva knižnice bola pokračovaním série podujatí venovaným mesiacu knihy.

PaedDr. Pekárová, Mgr. Režnická  

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022