Bezpečne na internete

07.09.2017 21:45

Internet – novodobý fenomén, bez ktorého si mnohí z nás svoj deň nevedia predstaviť. Využívame ho ako zdroj informácií, na komunikáciu, nakupovanie, zábavu i na vzdelávanie. Avšak, tak ako je v mnohých ohľadoch pomocníkom, môže byť i škodcom. Ako sa správať vo virtuálnom svete? Aké nebezpečenstvá na nás z internetu číhajú? Ako sa voči nim brániť? Na tieto a ďalšie podobné otázky sme so žiakmi I. stupňa hľadali odpovede v rámci projektového vyučovania „Bezpečne na internete“. Úvod patril  prezentáciám zacieleným na netiketu – kódex slušného správania na internete. Následné interaktívne diskusie boli zamerané na ochranu osobných údajov, ochranu pred nežiaducim obsahom, ale predovšetkým na definovanie a ochranu pred kyberšikanovaním.  Záver vyučovania bol venovaný  jednoduchým skupinovým aktivitám, v rámci ktorých si žiaci zopakovali a upevnili poznatky o bezpečnosti vo virtuálnom svete.

Pridané: 7.9.2017, Mgr. Likeová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022