Bezpečne na bicykli

03.10.2016 14:13
Program Vzdelávací proces
Hlavné zameranie projektu: Projekt má vzdelávací charakter, ktorý súťažnou formou vedie deti a mládež k získaniu základných vedomostí, zručností a návykov zameraných na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách z pozície cyklistu, v reálnom, dynamickom 3D prostredí.
Podpora projektu: Tvorcom projektu je nezisková organizácia TERRA GRATA, ktorej hlavným predmetom činnosti je prevencia detskej dopravnej nehodovosti. Projekt vznikol za finančnej podpory Nadácie Volkswagen Slovakia.
Koordinátor projektu: Mgr. Monika Križanová

O PROJEKTE

3D Bezpečne na bicykli  je internetová hra pre deti a mládež - cyklistov. Projekt má vzdelávací charakter, ktorý súťažnou formou vedie deti a mládež k získaniu základných vedomostí, zručností a návykov zameraných na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách z pozície cyklistu, v reálnom, dynamickom 3D prostredí.

Hra obsahuje cca 40 rôznych dopravných situácií, ktoré musí účastník cestnej premávky - cyklista správne prejsť v čo najkratšom čase v reálnom prostredí, pričom je riadený hlasovou navigáciou. Výuka prebieha formou súťaže o dosiahnutie najlepšieho času, preto  v prípade nesprávneho rozhodnutia hra vráti cyklistu o situáciu späť.

Všetci žiaci základných škôl, osemročných gymnázií, špeciálnych základných škôl, detských domovov a reedukačných zariadení na Slovensku získajú možnosť zúčastniť sa súťažnej hry, čím sa dosiahne spätná väzba úrovne vedomostí detí v oblasti pravidiel cestnej premávky a dopravnej výchovy.

Projekt je veľmi dobre využiteľný pri vyučovaní dopravnej výchovy na základných školách. Jeho cieľom je pripraviť deti a študentov na život v premávke na cestách moderným, pre deti atraktívnym spôsobom, čím výrazne prispeje k prevencii dopravnej nehodovosti detí a mládeže.

Tvorcom projektu je nezisková organizácia TERRA GRATA, ktorej hlavným predmetom činnosti je prevencia detskej dopravnej nehodovosti. Projekt vznikol za finančnej podpory Nadácie Volkswagen Slovakia.

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022