Aktivity I. stupeň 2010/2011

04.05.2011 12:01

Názov akcie

Dátum konania

Zodpovedný

Projekt „ Stanica Východ „

6.9. – 10. 9.

Triedni  učitelia

Eko dni jeseň -  Svetový deň jabĺk

22.10.2010

Gladišová

Tekvicové strašidlá

26.10.2010

Kalejová

Burza  hračiek

22.12.2010

Mamrillová

Deň  otvorených dverí

15.1.2011

Mamrillová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov akcie

Dátum konania

Zodpovedný

Dopravný  deň    DOV

22.9.2010

Mamrillová

Návšteva planetária

13.10.2010

Ferencová

Návšteva ABC centra -  Svet okolo nás

10.1.2011

Gladišová

Návšteva ABC centra -  Živočíchy

11.1.2011

Ferencová

Návšteva  knižnice  Slniečko

12.1.2011

Kalejová

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022