AJ FYZIKA MÔŽE BYŤ NAŠA KAMARÁTKA...

31.05.2016 09:31

v súčasnosti školy nemajú vytvorené podmienky na experimentálnu činnosť, či už z priestorového, alebo materiálneho hľadiska. Napriek tomu naši žiaci zažili netradičný deň plný náučného a zábavného experimentovania s kamarátkou fyzikou. Našim cieľom bolo, aby žiaci prežili príjemný deň, aby sa fyziky nebáli, ale aby bola skutočne ich kamarátkou, ktorá ich sprevádza na každom kroku. Naši siedmaci pomocou vlastnoručne zhotovených meteorologických budiek, si vyskúšali predpoveď počasia. Žiaci určovali smer a rýchlosť vetra a okrem iného si zopakovali určovanie svetových strán. Dlhodobou úlohou žiakov je aj sledovať zmeny tlaku vzduchu a vlhkosť vzduchu. "RADOSŤ Z UVAŽOVANIA A Z CHÁPANIA JE NAJKRAJŠÍM DAROM PRÍRODY." ALBERT EINSTEIN

 Foto...

Pridané: 27.4.2016, Mgr. J. Imrichová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022