74. výročie oslobodenia mesta Prešov

10.02.2019 20:31

Prešov bol jedným z dôležitých centier vojnového Slovenského štátu, ktorý navonok predstavoval vlastnú slovenskú štátnosť a právo na sebaurčenie, no politickým režimom sa dostal na stranu nacistického Nemecka. Z hľadiska medzinárodného, nebolo možné takýto štát udržať, a preto Slováci v Slovenskom národnom povstaní hlásali po slobode, ktorej sa dočkali od osloboditeľov z východu.

17. januára 1945 viedol vtedajší vládny komisár v Prešove Sabol Palko nútenú evakuáciu všetkého obyvateľstva. Nemecké vojská sa snažili v meste udržať za každú cenu, no nakoniec začali s evakuáciou závodov. Tento plán im nevyšiel, nakoľko sa k mestu blížila početná Červená armáda. Posledné nemecké jednotky odišli z mesta 19.1.1945 v dopoludňajších hodinách. Obyvatelia Prešova, poskrývaní v rôznych úkrytoch a pivniciach, vyšli von až po príchode prvých vojakov Červenej armády. Dňa 19. januára 1945 okolo 15. hodiny prišli od Kapušian prvé hliadky sovietskej armády a o niečo neskôr sovietske tanky a príslušníci I. československého armádneho zboru. Sovietske jednotky patrili k 320. gardovému pluku 4. ukrajinského frontu, ktorý pri oslobodzovaní Prešova viedli pplk. A.P. Fokin a major L.J. Rotin, čím sa pre Prešov a široké okolie ukončili vojnové strasti.

Zvonením kostolných zvonov bolo občanom mesta oznámené, že mesto je oslobodené. Oslobodenie prebehlo bez krviprelievania, ba dokonca takmer bez jediného výstrelu. V meste mohol začať nový život.

Vzniknuté škody po bombardovaní  boli v krátkom čase sčasti odstránené. Prvoradou úlohou bola obnova hospodárskeho, politického,  spoločenského života a pomoc najviac postihnutým občanom. Zničené boli závody, byty, komunikácie, mesto zostalo bez elektriny a svetla. Celkové škody sa vyšplhali na 35 mil. Kčs.

Túto významnú historickú udalosť si žiaci pripomenuli na hodinách dejepisu.

Pridané: 23.1.2019, Mgr. L. Jacko

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022