3D na bicykli

29.11.2016 21:27

Program

 

Hlavné zameranie projektu

 

Prevencia detskej dopravnej nehodovosti. Prispieť k bezpečnosti mladých cyklistov v rušnom prostredí cestnej premávky.

Organizátor a odborný garant projektu

 

Tvorcom projektu je nezisková organizácia Terra Grata

Podpora projektu

 

Nadácia Volkswagen

Trvanie projektu

 

1.10.2016 – 31.1.2017

Koordinátor

projektu

 

Mgr. Monika Križanová, pre žiakov od 10 rokov

 

 

 

Logo

 

  

 

Tvorcom projektu je nezisková organizácia Terra Grata, ktorej hlavným predmetom činnosti je prevencia detskej dopravnej nehodovosti. Projekt vznikol za finančnej podpory nadácie Volkswagen.

Naša škola sa zapojila do projektu v októbri 2016, trvať bude do 31.1.2017.

Cieľom súťažiacich detí od 10 rokov  je:

  1. Bezchybná jazda o čas v reálnom mestskom prostredí.
  2. Prispieť k bezpečnosti mladých cyklistov v rušnom prostredí cestnej premávky.
  3. Zvýšiť znalosť dopravných predpisov.
  4. Zlepšiť ich orientáciu v zložitom prostredí.
  5. Správne riešiť rôzne dopravné situácie a viesť k  obozretnosti a ohľaduplnosti k ostatným účastníkom cestnej premávky.

Žiaci začali súťažiť na hodinách, na krúžku a pokračujú 2 až 3 krát do týždňa doma.  Doteraz sme odohrali 132 kôl. Nakoniec jazdy je potrebné sa zaregistrovať . Náš kód je bef1.

Prajeme príjemné súťaženie všetkým súťažiacim.

Hru nájdete ( obrázok je prepojený)

 

 

 

                             

 

3D na bicykli - vyhodnotenie

05.02.2017 14:31

Poďakovanie

Ďakujeme neziskovej organizácií TERRA GRATA a sponzorovi Volkswagen Slovakia za výborný, moderný a atraktívny  projekt v rámci dopravnej výchovy. Žiaci ZŠ, Matice slovenskej 13, Prešov sa do projektu  zapojili až koncom októbra 2016 a trval do 31.1.2017.  Reálne,...

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022