12. ROČNÍK CELOSLOVENSKÉHO PROJEKTU „NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE“

24.11.2016 13:36

 

Projekt sa uskutočnil pod záštitou  ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana.

Vyhodnotenie: Školská knižnica zorganizovala podujatie na tému Vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo v malých skupinách, v rámci ktorého pripravila veľa rozmanitých aktivít pre všetkých žiakov školy. Napríklad žiaci na základe prečítaných povestí a pozretí powerpointových prezentácií o hradoch nachádzajúcich sa v Prešovskom kraji robili triedne projekty o svojich obľúbených hradoch vo forme plagátu. Potom si jednotlivé triedy pozreli prezentáciu o Gutenbergovej kníhtlači, ktorá bola vytvorená v duchu stredovekých dielní. Pokračovali výrobou obalov na knihy, pričom použili rôzne materiály. Ďalej sa mladší žiaci zúčastnili súťaže Dobre vedieť a starší žiaci zase súťaže Čo ja viem. V oboch využili svoje vedomosti z histórie hradov, písma, poznatky o známych osobnostiach slovenských dejín a literatúry. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa zúčastnili v školskej knižnici besedy s primátorkou mesta Prešov Andreou Turčanovou. Spoločne sa rozprávali o knihách, histórii i súčasných problémoch ich mesta. Celé podujatie bolo ukončené v telocvični, kde všetci žiaci z hotových plagátov – projektov o hradoch z Prešovského kraja – vytvorili tvar srdca, čím chceli zdôrazniť, že knihy ostanú navždy v ich srdciach.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022