1. ročník výtvarnej súťaže " Petrohrad očami detí "

11.11.2016 18:35

1. ročník výtvarnej súťaže   " Petrohrad očami detí "

vyhlásili Guvernátor mesta Sankt Peterburg Georgij Sergejevič Poutančenko, Generálny konzul SR v Sankt Peterburgu PaedDr. Augustín Čisár, Primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková. Poslaním súťaže bolo upriamiť pozornosť žiakov na Petrohrad ako na mesto celosvetového významu, druhé najvýznamnejšie po Moskve, ekonomické, priemyselné, vedecké a kultúrne centrum. Žiaci 2. stupňa našej školy sa do súťaže  so záujmom zapojili, oboznámili sa s najzaujímavejšími dominantami mesta a spracovali každý svojím spôsobom to, čo ich zaujalo. Ponúkame vám výber prác žiakov, ktoré odošleme do súťaže.

Pridané: 9.11.2016, Mgr.M.Režnická

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022