1. miesto Radko Holečko

30.11.2011 00:00

Milí žiaci, v školskom roku 2010/2011 ste sa zapojili do výtvarnej súťaže Európa v škole. V celoslovenskom kole bol ocenený Radko Holečko z V.A. Získal prvú cenu a osobne sa zúčastní udeľovania cien v Bratislave pod vedením pani učiteľky E. Gorylovej!

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022