A. TURČANOVÁ , primátorka mesta Prešov, čítala deťom rozprávku...

30.11.2016 21:04

Medzinárodný deň školských knižníc

A. TURČANOVÁ , primátorka mesta Prešov, čítala deťom rozprávku...

Pridané: 24.10.2016, PaedDr.Pekárová

Foto...

Deň ako každý iný, a predsa slávnostný vďaka vzácnej návšteve, ktorou našu školu ZŠ Matice slovenskej 13, poctila pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc „Kráľovná mesta“ - primátorka Prešova Ing. Andrea Turčanová.

V dnešnej dobe masmédií a počítačov má kniha svoje stále miesto a pretrvávajúce kúzlo. Knihy a slová v nich sa zachovali po celé roky, kým sme sa s nimi stretli aj dnes a s pani primátorkou rozprávali o jej najobľúbenejšej knihe, vzťahu k literatúre a vzdelaniu, uvítali sme mierne dôverné informácie z jej detstva a študijných čias. So záujmom si prezrela improvizovanú kníhtlačiarsku dielňu majstra Gutenberga, ktorý ju osobne privítal a poinformoval o svojom vynáleze a venoval jej „vizitku“ s autogramom. Aby kniha neostala nahá, slávnostný odev jej pripravili žiaci v podobe výroby obalu v matičiarskej dielni. Aj napriek všetkým zaujímavým sprievodným podujatiam MDŠK , najväčšiu radosť mali žiaci s prítomnosti Kráľovnej. Odmenili ju spontánnym potleskom a rozžiarenými iskričkami v očiach.

Všetkých, vedenie školy, žiakov aj učiteľov, nesmierne potešilo, že si pani primátorka pri každodenných povinnostiach našla čas aj na našu školu a svojou prítomnosťou ozvláštnila tradičné podujatie školských knižníc.

Srdečne ďakujeme.

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022