Dôležité medzníky zo života našej školy

Pri príležitosti 45. výročia otvorenia našej školy sme si zaspomínali spolu s bývalými žiakmi, teraz aj zamestnancami školy, na to, akí boli. Pýtali sme sa:

 1.  Aké predmety ste mali najradšej?
 2. Aký riaditeľ/riaditeľka tu za vašich čias bol/a? 
 3. Vyhrali ste ako trieda nejaké športové súťaže?
 4. Boli ste na „základke“ zaľúbená?
Montage vytvoril Bloggif

Mgr. Andrea Kašprišinová - učiteľka            

 1. Moje najobľúbenejšie predmety boli hudobná výchova, pretože som mala veľmi dobrého učiteľa. A potom ešte aj telesnú výchovu som mala rada.
 2. Za mojich čias bol riaditeľom p. Macko a zástupcovia školy boli p. Vasiľ a p. Adamec.
 3. Vyhrala som súťaž Miss Bábika a  ako trieda sme vyhrali zber papiera. Cena bola zájazd do Arteku v Rusku.
 4. Áno. Už by som ho ani nespoznala a odkedy som zo školy odišla, už sme sa nevideli. Ale takto končia detské lásky. Ale pamätám, že sa volala Braňo a chodil do vedľajšej  triedy.
Montage vytvoril Bloggif

Mgr. Alena Sopková - učiteľka

 1. Keď som učila tak to boli základné predmety ako slovenčina, matematika.
 2. Ja som zažila okrem prvého riaditeľa všetkých. Nastúpila som v roku 1981  a bol tu p. riaditeľ Macko, potom tu bola pani riaditeľka Dzijaková, p. Monika Balunová, p. Javorská a po nej terajšia p.Borščová -  Rodáková.
 3. Vyhrávali sme veľa súťaží. Súťaže usporiadalo ABC -centrum voľného času. Dostali sme sa do medzinárodných súťaží. Lebo deti boli talentovanejšie, šikovnejšie. A je pravda, že vtedy boli preplnené triedy, okolo 30 žiakov. Pretekali medzi sebou (smiech).  Ale keby som mala menovať, to už presne neviem, na tejto škole pôsobím viac ako 30 rokov.
 4. No samozrejme. (smiech) Každý mal svoju prvú tajnú lásku.
Montage vytvoril Bloggif

Mgr. Katarína Oriňáková - učiteľka

 1. Jednoznačne som mala najradšej telesnú výchovu.
 2. Vtedy tu bol  riaditeľom p. Macko.
 3. Áno, vyhrali sme odznak športovej zdatnosti. Boli sme  basketbalová trieda, takže sme vyhrávali  basketbalové turnaje a chlapci boli cyklisti. Tiež boli úspešní.
 4. Áno, prvú lásku som tu prežila. Ale nepoviem (smiech)... Bol to Jaro Sivánič spolužiak z 8.B.

Danka Štefaníková - školníčka

 1. Môj najobľúbenejší predmet bol telesná výchova a dokonca som aj reprezentovala školu. Vyhrala som 3.miesto v atletike – vrh guľou.

2. Za mojich čias tu bol riaditeľom p. Macko.

3. Ako trieda sme vyhrali mnoho súťaží.

4. Nie. (smiech)

Ďakujeme za rozhovor.                             

S. Pribulová, 8. A, žiacky parlament

 

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022