45. výročie školy

- ročnú históriu našej školy zachytáva školská kronika v písanej podobe. Túto obrovskú knihu si však málokto mohol pozrieť. Rozhodli sme sa sprístupniť tento unikátny zdroj  informácii z histórie školy. Kroniku budeme uverejňovať  podľa jednotlivých školských rokov. Funkciu kroniky školy plní aj táto web stránka, najmä  aktivity školy, fotoalbum a videoalbum.

- Zo zápisníka kronikára: K výročiu otvorenia školy

A máme ... koľko ? Tak akurát. Dáma svoj vek neprezrádza... Jej meno už nerezonuje novotou, zato je bohaté na  spomienky tých, čo so školou mali niečo spoločné.

Najkrajšia, najväčšia, najmodernejšia – také prívlastky mala prvá škola na Sídlisku III v Prešove v roku 1970. Po nej prišli ďalšie, mladšie... Ale o prívlastkoch školy nerozhoduje  budova.

 Základná škola na  Ulici Matice slovenskej 13 v Prešove je stále mladá duchom, je otvorená novým vyučovacím metódam, je ľudská, je ochotná pomáhať deťom so zdravotným znevýhodnením, je silná kolektívom ľudí, ktorí ju každodennou poctivou prácou oživujú. Tvoria ju Tí, ktorí tu boli,  tí, ktorí tu stále sú i tí, ktorí prídu.

V týchto dňoch si pripomíname 45 rokov od nástupu jej prvých žiakov.

Do budúcna, jubilantka,

chceme Ti priať, ešte veľa rokov takto hrdo stáť !

Mgr, M. Krištofová - kronikárka školy

  

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022