Názov kroniky pochádza z gréckeho slova chronos = čas. Predstavuje záznam udalostí, údajov, osôb a javov významných pre evidovanie, poznanie a pochopenie  života  školy  v časovom slede. Kronika má historický, dokumentačný a kultúrno-osvetový význam.

Kronikárka školy:Mgr. Silvia Eštočinová, El. spracovanie kroniky: Mgr. Jana Maťufková

Rok 2016/2017

Február, Marec, Apríl 2017

Archív

 

Rok 2017

február - jún 2017                                 júl - december 2017

       


Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020