Rozvrh hodín pre školský rok 2019/2020

Internetová žiacka knižka

 

Internetová žiacka knižka. Pre zobrazenie známok zadáte svoje meno a heslo, ktoré Vám bolo poskytnuté školou. Prosíme rodičov, ktorí si neprevzali heslá, aby kontaktovali triednych učiteľov.

Internetová žiacka knižka  je nástroj, ktorým rodič získava okamžitý prehľad o známkach, správaní, dochádzke svojho dieťaťa a aj ďalšie užitočné informácie z prostredia školy.

Pre zobrazenie známok zadáte  svoje meno a heslo, ktoré Vám bolo poskytnuté školou. Prosíme rodičov, ktorí si neprevzali heslá, aby kontaktovali triednych učiteľov.

 

Pokračujte kliknutím na obrázok.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022