2019/2020

Záložky

Svetový deň zdravej výživy

Večer svetlonosov

Deň zdravej výživy

Medzinárodný deň školských knižníc

Revolution train

Info USA

Tvorivé hľadanie

Ľúbime našu školu

Festival architektúry a dizajnu

Amavet

Ako chutí divadlo?

Food Pyramid

Literárna exkurzia

Európsky deň jazykov

Vyčistíme si okolie školy

Červený kríž

Slávnostné otvorenie telocvične

Beseda so spisovateľkou a psíkom Gordonom

Moja rodina

Bádateľko v Prešove

Ekocentrum

Slávnostné otvorenie školského roka

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020